Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školstvo v Devínskej Novej Vsi
Za Rakúsko-uhorskejmonarchie bola v Devínskej Novej Vsi Obrazekcirkevná malotriedna škola (stará škola), v ktorej sa až do roku 1918 vyučovalo v maďarčine. Po vzniku ČSR sa v tejto škole zaviedla výučba v slovenskom jazyku a povinná školská dochádzka na 6 rokov. Triedy boli zlučované: 1-2, 3-4, 5-6. Škola mala len 3 triedy. Zvyšovaním sa populácie v povojnových rokoch bola postavená za pomoci občanov „Nová škola na Grbe" s moderným vybavením a otvorená bola v roku 1926 s osem ročnou povinnou dochádzkou. V „Novej škole" sa vyučovali Obrazekdeti od 1-5 ročníka ľudovej školy a v „Starej škole" bola otvorená Meštianska škola ročník 1-3. Vo vojnovom období bola evakuovaná do Devínskej Novej Vsi z Bratislavy 4. Trieda meštianskej školy, ktorá však bola nadstavbová a ostala tu až do zmien v reorganizácií školstva. V týchto školách bola stále dvojsmenná výučba žiakov. Pre nedostatok miesta boli ešte vytvorené 2 triedy v zhabanej budove pri potoku, ktoré patrili priamo pod školu. Pre ďalšiu potrebu zvyšovania populácie sa musela postaviť ďalšia škola. Na túto úlohu sa podujal náš rodák americký Slovák Rudolf Martanovič,Obrazek ktorý sa stal po návrate z Ameriky predsedom „Krajského výboru" v Bratislave. Jednak svojim postavením, ako aj osobným prispením v 60-tých rokoch sa táto nová škola (teraz Bukovčana 1) dala do užívania. Táto škola sa v jednom čase volala Škola R. Martanoviča. Postavením tejto školy sa zrušili stará škola a prvé dve triedy. Tým sa dostala výučba žiakov v moderných školách na patričnú úroveň, ktorá sa rovnala mestu. Výstavbou nových sídlisk boli postavené postupne ešte 2 školy naObrazek Kostolnom škola Bukovčana 3 (vedľa školy Bukovčana 1) a škola na P. Horova 1. Taktiež boli otvorené triedy na Istrijskej ulici pri pošte. Neskoršie v tejto škole pôsobí „Ľudová škola umenia". V tomto čase budovania sídlisk tieto školy nestačili pokryť umiestnenia žiakov a preto sa pristúpilo k prevzatiu školy v Devíne a časť žiakov chodila do Devína.
 V súčasnosti je v Devínskej Novej Vsi jedna stredná odborná škola strojárska SOUS, ktorá má vlastný internát, Obrazekdisponuje veľmi kvalitným vybavením a tri základné školy, z ktroých jedna je umelecká.